FCForum 2011, 27 – 30 Octubre

Edició 2011: Xarxes per a una R-evolució
Què és el que Internet fa per nosaltres i què és el que podem fer per ell

Imagen del FCForum 2010
El 2011 és l’any de l’emergència de la consciència de xarxa global. La utilització massiva i estratègica de les xarxes digitals ha fet un salt de qualitat a l’apoderament ciutadà i ha propiciat un aixecament víric de la societat civil en moltes parts del món. Les lluites en defensa d’Internet han estat un gran brou de cultiu per a aquests aixecaments. La defensa de l’Internet neutral com a patrimoni comú davant les temptatives de regulació restrictiva, la posada en pràctica d’altres formes ètiques de relacionar-se… són el suport clau d’una ciutadania formada, global i connectada. Aquesta és la potència de la intel·ligència col·lectiva d’aquesta R-evolució..

És evident que l’ús de la xarxa de xarxes està canviant la història de la humanitat. No només està permetent formes capil·lars de contrainformació i d’autoorganització, no només els poders fàctics estan atònits davant la fi de la univocitat dels seus monòlegs enfront de la desintegració en temps real de la impunitat de les seves decisions per perpetrar el poder i els seus propis interessos, sinó que la gent – a través de la xarxa i com la xarxa – està acabant amb l’atomització de les idees de canvi i amb l’endogàmia dels grups, i estableix una nova ètica basada en la cooperació i en el reconeixement dels mèrits i habilitats de cada persona, permetent la seva maduresa i autonomia i normalitzant formes d’organització política i econòmica, sense intermediaris, on el control és descentralitzat, l’usuari final apoderat i la distribució de recursos, compartida.

En el FCFòrum 2010 ja es va plantejar com l’especial intensitat de la lluita de l’opinió pública espanyola sobre la defensa d’Internet i en contra de la Llei Sinde no era una anècdota sinó la construcció d’alguna cosa.

Dèiem que «a l’Estat espanyol (on compartir no és delicte) la gent lluita massivament perquè així sigui; on una botiga petita tomba per la via legal les grans multinacionals de l’entreteniment; on les pràctiques anacròniques de les entitats de gestió i dels lobbies de les indústries culturals han creat una consciència molt clara dels abusos i dels defectes legislatius, així com una opinió pública molt formada i activa sobre temes aparentment tècnics i, aparentment, no de vida o mort; on més de 150.000 persones s’adhereixen en un dia al Manifiest en defensa dels drets fonamentals a Interneti a les accions contra la Llei Sinde com la constitució de Xarxa Sostenible o la llista de Sinde, etc.; o 200.000 persones interactuen amb el D’evolution Summit durant la cimera de ministres de la UE, o on es fa fora un ministre el 2009 (amb Molina Pirate) …, en fi que Spain, dèiem, no s’ha de tractar com una excepció en vies d’extinció, sinó com una palanca, com un punt de partida

Al costat de la crisi econòmica en què vivim, les cultures de la xarxa i les seves possibilitats han estat la metxa de la # revolucionglobal que es va atiar amb tanta força en el moviment # 15m de l’Estat espanyol.

Per això el FCFòrum 2011 utilitzarà el cas de l’Estat espanyol com a punt de partida per a l’anàlisi de la situació global.

Internet es la condició de possiblitat de la R-evolució.

Mètode de treball


El FCFòrum és obert a tota persona interessada. No hi ha inscripcions ni quotes. Tothom pot participar respectant els diversos nivells de coneixement i habilitats.

El mètode de treball del FCFòrum consisteix a discutir al voltant de diferents hipòtesis perquè tots treballem en una estratègia aglutinadora. No hi ha grans discursos, només presentacions de les diferents hipòtesis com a punt de partida de les discussions.

Es desenvoluparà la discussió al voltant dels punts de fricció entre els diversos models proposats, amb la intenció de trobar possibles mecanismes que els apropin i compatibilitzin.
Creiem possible la creació d’un dispositiu incloent dins de l’autonomia de cada agent que permeti potenciar totes les opcions enfortint les unes amb les altres.

Els resultats acabaran de concretar-se en línia en les setmanes següents al FCFòrum i tindran la forma de “recomanacions” perquè puguin servir per:

 • Donar arguments als “reformadors” polítics: són una eina amb la qual fer pressió als partits, institucions i agències governamentals, amb l’objectiu d’influir en els canvis legislatius que en aquests moments estan tenint lloc.
 • Dotar d’eines als ciutadans i a les ciutadanes, com a agents actius que s’enfronten a un canvi de paradigma i han de poder beneficiar-se de tot el seu potencial.
 • Crear una xarxa d’afinitat i col·laboració global basada en l’interès comú en la defensa d’Internet i de la cultura lliure.

Àrees de treball

 • Reptes i eines per a la defensa d’Internet i del compartir a nivell global
  Coordinació internacional de les lluites en defensa d’Internet i del compartir: presentarem els reptes als quals ens enfrontem amb la vista posada al G20 sobre Internet que tindrà lloc la setmana següent al sud de França.
 • R-evolució: eines de comunicació, autoorganització i defensa en el marc de la # globalrevolution
  Quines formes i eines d’organització i comunicació en xarxa han permès l’eclosió de l’# 15M? Com millorar aquestes pràctiques? Com s’han modificat les formes de fer individuals i col·lectives en aquest context? Com la Netiqueta i la cultura hacker han facilitat i vertebrat el comportament de les persones en el grup, resolent almenys en part un dels problemes que sempre hem tingut en els moviments: l’aspecte psicològic, la realització de cada persona en la lluita?
 • RE-conversió: models sostenibles per a la creació en l’era digital. Casos d’estudi, pràctiques i anàlisi després del Manual per a la creativitat sostenible de l’FCFòrum 2010.
 • El sector creatiu és dels més reticents a adaptar-se al nou context digital. Des del 2009 el FCFòrum treballa per demostrar que ja no és possible aquesta por al canvi. Treballem des de les pràctiques per a la implementació de nous models sostenibles per a la creació de cultura i coneixement en l’era digital. Per això hem convidat empresaris i agents que s’han posat mans a l’obra per ser part activa d’aquest canvi necessari. Estudiarem, a través de casos concrets, els problemes i les solucions per a la nova emprededuria cultural, una emprededuria respectuosa alhora amb els drets dels autors, dels emprenedors i de la societat civil.

sustainable-models-reconversion-music-culture

Per més informacions vegeu Programa.